Hilda, the 	Viking seamstress since 15 years.

Vikingaboden logotype

Tack för mig! Nu är jag "bara" pensionär!
För fortsatt kontakt vikingahilda@outlook.com